بهترین زمان پخش تراکت

تراکت ها نوعی ازکاغذهای تبلیغاتی هستندکه هدف ازچاپ آنها توزیع گسترده بین مردم است.

تراکت ها اولین و کم هزینه ترین روش تبلیغاتی هستند که برای رویدادهای خاص مثل افتتاحیه، سمینار، حراج ،فروش محصولات،…….می باشد با این کار باعث می شود بر روی مشتری اثربسیاری داشته باشد. هرتراکت حاوی یه تعدادی ازجملات و تصاویر می باشد.

چاپ سیلک را در این مقاله دنبال کنید

زمان پخش تراکت ها

اولین قدم متمرکزشدن بر روی هدف مان یعنی برای کدوم قشر ازمردم میخواهیم پخش تراکت صورت گیرد بعدازآن به طراحی تراکت می پردازیم. تراکت یکی از روش های تاثیرگذاروپربازده برای کسب وکار همه صنف ها می باشد.

طراحی تراکت

طراحی تراکت

بهترین زمان پخش تراکت هابا روش های مختلف زیر می باشد:

پخش تراکت درمجامع شلوغ  نمایشگاهها و…که مردم درآنجادرحال رفت وآمد هستندواین تراکت توسط چندین نفر پخش شود.

نصب کردن تراکت ها درصبح ،زیرا باعث می شود ازصبح تاشب این تراکت های نصب شده درمعرض دید مردم باشد.

پخش کردن ازطریق خودرو به خودرودیگر

پخش تراکت درشرکت هاوامکان تجاری

چسباندن تراکت  هاتوسط چسب یا اسپری

قراردادن تراکت ها زیربرف پاک کن ها

چسباندن تراکت ها روی زمین

چسباندن تراکت ها کنار آیفون منازل

گذاشتن تراکت ها لایه نایلون ها وپخش به مغازه داران

فرآیند پخش تراکت ها

فرآیند پخش تراکت ها

فرآیند پخش تراکت ها

برای پخش تراکت باید شخص حرفه ای ودرستی برای انجام این کارانتخاب کنیم که نقش بسیار مهمی درپخش کردن تبلیغاتمان دارد.

پخش تراکت باید با برنامه ریزی اصولی صورت بگیرد.برای نتیجه بخش این کار،پخش تراکت از عوامل مهم و موثر به شمار می آید.

تراکت ها رابه صورت منظم هر ماه پخش کنیم .حتی بعد از به نتیجه رسیدن ، این کاررا متوقف نکنید،زیرا با گذشت زمان به راحتی مردم شما را فراموش می کنند.

نکات مهم در طراحی و چاپ تراکت ها

اگر دوست دارید تراکت های تبلیغاتی شما اثرگذاری مناسبتری داشته باشد به چند نکته باید توجه داشته باشیم:

جلب توجه مخاطبین- تمرکزکردن برروی مشتری- مهم بودن فراخوان وعنوان اصلی- تخفیف درتراکت

توجه رنگ درمتن وفونت وتصاویر- کاربرد صفحه خالی پشت تراکت

چاپ تراکت

چاپ تراکت

به جزمواردی که بالا به آنهااشاره شده است این موارد هم باید درنظربگیریم:

نوع کاغذ در تبلیغات چاپی

بسیاری افراد بدون توجه به نوع کاغذ چاپی از کاغذهای رنگی بدون کیفیت استفاده می کنند، در اغلب مواقع طرح به زیبای نمایش نمی دهد وپیام هارا به درستی به افراد انتقال نمی دهد.

تاثیر رنگ در پخش تراکت

اگر دوست ندارید از تراکت های رنگی استفاده کنید ودرنظردارید فقط از تراکت های تک رنگ بهره ببرید، ممکن است نتوانید به خوبی پیام خود را بیان کنید تا بیننده بتواند پیام تان را به خوبی دریافت کند.

برای چاپ تبلیغات می توانید از رنگ های قرمز ومشکی استفاده کنیدتاپیامتان را بهتر منتقل کنید.

نقش تیتر در پخش تراکت

درتبلیغات چاپی همیشه با یک تیتر شروع می شودکه تمام خوانندگان بر اساس تیترهر تراکت تصمیم به خواندن آن می گیرند و اگر تیترما تنها یک نام تجاری باشد به احتمال زیاد تراکت خوانده نمی شود، پس دراین قسمت نیاز به کمی خلاقیت داریم که یک تیتر مناسب برای آن انتخاب کنیم که باعث جلب توجه خوانندگان شود.

شیوه پخش تراکت تبلیغاتی

متاسفانه بیشترکسب وکارها هدف مشخصی ازپخش این تراکت ها ندارند ولی اگرازقبل برای این کار هدف خاصی درنظرگرفته شده باشد،دراین کارموفق خواهید شد.

در دنیای امروزه نیاز به صبر و شکیبایی است،زیرا بعدازیک نوبت پخش تراکت هاتوقع پاسخگویی سریع نداشته باشیم وکمی صبوری کنیم تا به نتیجه دلخواه مان برسیم.

بسیاری از افراد که توانایی استفاده از تبلیغات چاپی در روزنامه ها یا مجلات را ندارند وحتی برای تکرار این تبلیغات هزینه بالایی باید پرداخت کنند به همین علت  ازتراکت های تبلیغاتی تک رنگ وساده استفاده می کنند.

ارتباط با میهن psd

ارتباط با میهن psd | بهترین زمان پخش تراکت