شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از نصب فتوشاپ بر روس سیستم خود وقتی که بر روی یک پروژه کار می کنید نمی توانید بصورت فارسی در برنامه فتوشاپ تایپ کنید یا به هم ریختگی علامات در کنار کلمات مواجه می شوید.

امروز با یک ترفند ساده این مشکلات را برطرف می کنیم

برای نصب برنامه فتوشاپ بصورت تصویری می توانید این مقاله را دنبال کنید.

برای شما مشکلات زیادی در تایپ فارسی در فتوشاپ ایجاد شده است ؟

خیلی از دوستان و گرافیست کاران که با فتوشاپ زیاد کار کرده اند با مشکل جدا جدا تایپ کردن کلمات فارسی در فتوشاپ آشنا هستند و نمی توانند متن فارسی را در محیط فتوشاپ تایپ کنند.

با استفاده از مراحل زیر می توانید این مشکل را در فتوشاپ حل کنید و اقدام به تایپ نمائید.

راه حل مشکل تایپ فارسی :

ابتدا ازمنوی Edit گزینه Preferences بخش Type رو انتخاب می کنیم

سپس از قسمت Choose Text Engine Options گزینه Middle Eastern and South Asian رو انتخاب می کنید و یک بار فتوشاپ رو می بندید و دوباره باز می کنید

مشکل حل شد و می توانید به صورت یکپارچه اقدام به تایپ کردن نمائید.

جهت پیشگیری از به وجود آمدن این مشکلات در موقع نصب برنامه فتوشاپ نسخه me را نصب کنید و در انجام مراحل نصب زبان ، عربی انتخاب نمائید.

از دیگر مشکلات به وجود آمده در فتوشاپ به هم ریختگی علامات در کنار کلمات هستند که در ورژن های جدید تر هم باز به سراغ آدم می آید

مانند مشکلاتی مثل

کرد بیان : به جای ⇐ بیان کرد :

PSD میهن به جای ⇐ میهن PSD

برای حل این مشکل باید مطابق شکل زیر عمل کنید تا بتوانید به راحتی در فتوشاپ فارسی تایپ کنید.

مشکل به هم ریختگی کلمات در فتوشاپ

مشکل به هم ریختگی کلمات در فتوشاپ بصورت تصویری

ارتباط با میهن psd

ارتباط با میهن psd