تبلیغات شهری شامل چه مواردی می شود

تبلیغات در فضای شهر و یا محیط های باز یکی از قدیمی ترین نوع تبلیغات می باشد و اما همچنان یکی از موثرترین راه های دنیای تبلیغات است.

در سالیان دراز و دیرین تبلیغ کنندگان محصولات یا ارائه دهنده خدمات در محیط های شهر تبلیغات خود را اجرا می کردند اگر فکر می کنید این نوع تبلیغ در دنیای امروز دیگر کارائی ندارد کاملا در اشتباه هستید.

درباره کاتالوگ را در این مقاله دنبال کنید

تحقیقات همچنان نشان می دهند تبلیغات در فضای شهر و محیطی همچنان دارای رشد و اثر بخشی بر روی مخاطبین و مشتریان می باشد. در اینجا به ذکر چند نوع از این تبلیغات محیطی می پردازیم.

"<yoastmark

بیلبورد

بیلبورد ها بخش اعظمی از تبلیغات محیطی هستند که امروزه سرتاسر شهر ها را پوشش می دهند. در زندگی روزمره مردمی که در خیابان ها هستند به طور قطع بیلبورد ها را تماشا می کنند و دائم در جلوی چشمانشان هست و فرقی هم نمی کند جاده باشید یا درحال رانندگی !!

همین روش باعث می شود بیلبورد ها یکی از مهم ترین نوع تبلیغات محیطی باشند و مشتریان گاها تصمیمات خود را از آن ها می گیرند.

تبیلغات بیلبورد بر خلاف سایر تبلیغات نظیر تراکت ، بروشور و … و مهم تر و دارای اثر بخشی بیشتری است به این علت که مشتریان به طور ناخوداگاه تبلیغات بیلبورد ها را می بنند و از جلوی چشمان آن ها در حال رد شدن هست ولی در تبیلغات کاغذی ممکن است مشتریان از گرفتن یا خواندن منصرف شوند و آن ها را دور بینداززند.

و در اخر می توان گفت که تبلیغات محیطی نسبت به تبلیغات دیجیتال و رسانه ای دارای هزینه های به نسبت کمتری هستند.

"<yoastmark

تبلیغات ایستگاهی

در سرتاسر شهر ها و خیابان ها تبلیغات ایستگاهی وجود دارد.

اگر به افرادی که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند توجه کنید در خواهید یافت که هر روزه مخابین از کنار و یا جلوی این تبلیغات عبور و آن ها را غیر مستقیم و یا در حال انتظار برای آمدن اتوبوس و … تماشا می کنند.

از دیر باز تا کنون تبلیغات در فضای شهر وجود و هر روزه در حال گسترش و رشد است و شرکت های بزرگ و یا صاحبان خدمات از این نوع تبلیغات برای اثربخشی و جذب مشتریان استفاده می کنند.

ارتباط با میهن psd

ارتباط با میهن psd